Свара Онлайн

Прочети правилата и играй свара безплатно

играчи онлайн
Свара (Сварка) е картова игра със залози, подобна на покера. Играе се с 32 карти от най-малко двама играчи. Всеки играе самостоятелно, като целта е да имаш по-силна ръка от останалите или да спечелиш чрез блъфиране.

Раздаване и залози

Играта започва със задължителен залог, който се плаща преди началото на всяко раздаване. Нарича се “Анте” (вход) и се определя предварително, като винаги е един и същ за масата.

Всеки играч, който е платил Антето, получава 3 карти.

Веднага след раздаването започват залози на тъмно. Този вид залог не е задължителен. Първият играч, който има възможност да заложи на тъмно, седи отляво на дилъра. Ако има направен залог на тъмно, сумата необходима за следващия такъв трябва да бъде два пъти повече от предходната. Например, ако първият играч реши да заложи 10, този след него трябва да заложи 20, следващият играч 40 и т.н. Залозите на тъмно продължават, докато някой от играчите не реши да види картите си.

След това започва нормалното залагане. Играчите имат възможност да платят залога (Call), да качват (Raise), или да се откажат (Fold). Даден играч отпада, ако не заложи или не плати направения до момента залог. Това продължава, докато всички играчи освен един отпаднат, или докато определен брой играчи платят залога без да качват.

В края на раздаването, ако има останали повече от двама активни играчи, картите се показват за да се определи победителя. Печели играчът с най-силна комбинация от карти.

В случай че двама или повече играчи са с равен брой точки, имаме Сварка. Никой от тях не прибира печалбата, а се прави ново раздаване. Останалите играчи на масата също могат да се включат, като платят входа. Той се определя като сумата на Сварката (печалбата от раздаването) се раздели на броя на играчите с равни точки. Например, ако печалбата от предходното раздаване е била 200, и двама играчи са имали равни точки, входът за новото раздаване ще бъде 100 (200/2).

Сила на картите, комбинации и точкуване

Картите носят следните точки:

  • 7, 8, 9 съответно 7,8 и 9 точки
  • 10, J, Q, K – 10 точки
  • А – 11 точки
  • 7♣ е специална карта и носи 11 точки

Трите карти, които се раздават на играчите, могат да формират комбинации:

  • Две или повече карти от една боя – сумата на картите (например 7 и 8 ♠, J♡: 15 точки (7+8))
  • Три карти от един вид – сумата на картите (например J♡ J♢ J♣ – 30 точки)
  • Две седмици – 23 точки
  • Две или повече Аса – сумата на Асата
  • Три седмици – 34 точки

7♣ може да се използва като специална заместваща карта (wildcard) при образуването на комбинации. Например 7♣ 9♠ J♠ ще бъде 30 точки (11+9+10) – 7♣ се брои като пика. Ако играч има 7♣ + две други карти от различна боя и вид, тогава се брои картата с по-висока стойност. Например 7♣ 8♠ 10♢ ще бъде 21 точки (11+10).

Изтегли Свара за мобилно устройство

Login Register